Naši experti

Jarmila

Plant Manager - Slovensko

ID: IM00000010

Typ spolupráce: interim/trvalé umiestnenie

Miesto bydliska: Región Nitra/Slovensko

Miesto výkonu práce: Slovensko, Európa

Status: dostupná od 05/2023

Jazyky: slovensky, česky, anglicky, nemecky

Projektová manažérka s dlhoročnými skúsenosťami v automobilovom priemysle. Má skúsenosti v oblasti projektového manažmentu, poradenstva, logistiky, plánovania výroby, skladového hospodárstva, controllingu, operácií monitorovania materiálu a nápravných opatrení. Poskytovala analýzy a odporúčania s cieľom stabilizovať organizačnú štruktúru, produkciu a kvalitu hotových výrobkov. Jarmila je pripravená riadiť malé a stredne veľké spoločnosti, najmä s dodávateľským reťazcom / logistickými procesmi.

Máte akúkoľvek otázku?

Neváhajte nás kontaktovať. 

Narazili ste pri vypĺňaní formuláru na problém?

Scroll to Top

Tel. kontakt