Naši experti

Peter

Plant Manager - Slovensko

ID: IM00000044

Typ spolupráce: trvalé umiestnenie

Miesto bydliska: Región Zvolen/Slovensko

Miesto výkonu práce: región Zvolen

Status: dostupný (3 mesačná výpovedná doba)

Jazyky: slovensky, česky, anglicky, nemecky, rusky

Výkonný manažér s rozsiahlymi skúsenosťami vo výrobe a produkcii. Taktiež má veľké skúsenosti aj v logistike, marketingu, predaji, podpore predaja, IT a legislatíve (v rámci svojej funkcie riaditeľa závodu riešil množstvo úloh a povinností, či už súviseli, alebo nesúviseli so schválením prevádzky, s odpadom alebo inými špecifickými aspektmi vyjadrenými orgánmi životného prostredia alebo inými orgánmi). Odborník na štíhle metódy (5S, Six Sigma), ktorý môže viesť, riadiť a rozvíjať priamy tím, komunikuje zásady spolupracovníkom a pôsobí ako primárny zdroj informácií pre tím, udržiava súlad a konzistentnosť a v prípade potreby prijíma nápravné opatrenia.

Máte akúkoľvek otázku?

Neváhajte nás kontaktovať. 

Narazili ste pri vypĺňaní formuláru na problém?

Scroll to Top

Tel. kontakt