Naši experti

Miroslav

Plant Manager/ COO - Slovensko

ID: IM00000576

Typ spolupráce: interim/trvalé umiestnenie

Miesto bydliska: región Košice/ Slovensko

Miesto výkonu práce: Európa

Status: dostupný (výpovedná lehota 2 – 4 týždne)

Jazyky: slovensky, česky, anglicky, poľsky, rusky

Inovatívny manažér, ktorý má skúsenosti s krátkodobým aj dlhodobým interim manažmentom so zameraním na reštrukturalizáciu procesov, znižovanie nákladov, krízový manažment, lean six sigma, manažment zmien a brownfield prevádzky. Má dlhoročné skúsenosti s rôznymi projektmi v medzinárodných spoločnostiach a jeho špecializáciou sú zložité výrobné procesy.

 

 

Máte akúkoľvek otázku?

Neváhajte nás kontaktovať. 

Narazili ste pri vypĺňaní formuláru na problém?

Scroll to Top

Tel. kontakt