Naši experti

Maroš

Plant Manager - Slovensko

ID: IM00000644

Typ spolupráce: trvalé umiestnenie

Miesto bydliska: región Košice, Slovensko

Miesto výkonu práce: východné Slovensko

Status: dostupný (3-mesačná výpovedná lehota)

Jazyky: slovensky, česky, anglicky, nemecky, francúzsky

Vysoko skúsený medzinárodný senior riaditeľ s odbornými znalosťami v oblasti nákupu, obstarávania, dodávateľského reťazca a operácií zameraných na poskytovanie transformácie obchodných procesov a organizačnej transformácie. Má zručnosti v oblasti všeobecného manažmentu, globálneho strategického získavania zdrojov, rozvoja dodávateľov, lean managementu a logistiky. Má skúsenosti s pokrytím celého spektra globálneho obstarávania a dodávateľského reťazca vo viacerých odvetviach vrátane automobilového priemyslu, priemyselnej výroby, letectva, spotrebného tovaru a elektroniky. Taktiež je zameraný na riadenie talentov vrátane plánovania nástupníctva, mentoringu a koučingu.

Máte akúkoľvek otázku?

Neváhajte nás kontaktovať. 

Narazili ste pri vypĺňaní formuláru na problém?

Scroll to Top

Tel. kontakt