Naši experti

Khalilur

Plant Manager - Holandsko

ID: IM00000656

Typ spolupráce: trvalé umiestnenie

Miesto bydliska: Región Maastricht/Holansko

Miesto výkonu práce: Európa

Status: dostupný (2-mesačná výpovedná lehota)

Jazyky: bangla, anglicky, holandsky

Profesionál v oblasti priemyselného inžinierstva, absolvent MBA so 16-ročnými skúsenosťami v textilnom priemysle na medzinárodnej úrovni. Odborné znalosti v oblasti optimalizácie dodávateľského reťazca, zlepšovania produktivity, KPI ako CSL, skladov a logistiky, riadenia prevádzky, lean manažmentu a plánovania a prevádzky výroby. Zameraný na COE organizácie, obchodných jednotiek (BU) alebo produktovej rady. Expert na Corporate Strategic Management (PESTLE, 5 Forces, VRIO). Dobré manažérske schopnosti, skúsenosti s vedením tímov s viac ako 5000 zamestnancami.

Máte akúkoľvek otázku?

Neváhajte nás kontaktovať. 

Narazili ste pri vypĺňaní formuláru na problém?

Scroll to Top

Tel. kontakt