Naši experti

Róbert

Plant Manager - Slovensko

ID: IM00000008

Typ spolupráce: interim/trvalé umiestnenie

Miesto bydliska: Región Nitra/Slovensko

Miesto výkonu práce: Európa

Status: dostupný ihneď

Jazyky: slovensky, česky, anglicky, poľsky, srbsky, chorvátsky, nemecky (A2)

Senior výkonný líder a projektový manažér so záznamom úspechov v medzinárodnom prostredí 28 krajín na výkonných pozíciách so zodpovednosťou za P&L (vrátane pozícií MD/GM a manažérov závodu v nadnárodných spoločnostiach zaoberajúcich sa výrobou automobilových dielov TIER1 / TIER2 dodávajúcich takmer všetkým OEM). Má komplexné a rozsiahle skúsenosti v oblasti všeobecného manažmentu, zvyšovania zisku, optimalizácie zdrojov, krízového manažmentu a projektov optimalizácie lean Six Sigma. Okrem toho má analytické schopnosti a schopnosť riešiť problémy, a skúsenosti v oblasti školení, koučingu, mentoringu a rozvoja tímu.

Máte akúkoľvek otázku?

Neváhajte nás kontaktovať. 

Narazili ste pri vypĺňaní formuláru na problém?

Scroll to Top

Tel. kontakt