Výrobca automobilových komponentov vytvorí v Banskobystrickom kraji 800 pracovných miest

Banská Bystrica/Veľký Krtíš, 5. 3. 2018 – Na slovenský trh sa rozhodol vstúpiť medzinárodný výrobca automobilových komponentov SAM Automotive z Nemecka. Nový výrobný závod vznikne vo Veľkom Krtíši a postupne ponúkne prácu viac než 800 ľudom.

SAM (Juhonemecká hliníková manufaktúra) automotive production GmbH patrí do skupiny SAM automotive Group, ktorú tvoria štyri výrobné spoločnosti (tri v Nemecku a jedna v Mexiku). Spoločnosť je svetovým dodávateľom exteriérových hliníkových komponentov pre popredných výrobcov automobilov (o. i. Audi, Mercedes-Benz, Daimler, Volkswagen, Volvo, Bentley). „Našim cieľom je založenie novej výrobnej spoločnosti SAM automotive Slovakia pre zvýšenie výrobných kapacít, konkurencieschopnosti a dostupnosti k obchodným partnerom,“ uvádza Dirk Fischer, COO skupiny SAM Automotive a ďalej pokračuje, že nový závod bude zameraný na výrobu hliníkových dverových líšt a strešných nosičov pre automobily. Medzi odberateľov slovenského závodu budú patriť predovšetkým spoločnosti VW Slovakia, Audi a Mercedes Benz Maďarsko.

Rozhodovalo sa medzi viacerými krajinami strednej a východnej Európy

Celý investičný zámer je rozvrhnutý do troch etáp. Cieľom je postupne v slovenskej výrobnej spoločnosti pokryť celý výrobný proces. Projekt už od počiatočných krokov zastrešuje tím expertov konzultačnej a projektovej spoločnosti Wesconi s.r.o. z Banskej Bystrice, ktorá pre SAM Automotive vytvorila aj prvotnú analýzu trhu a ponúkla vhodné lokality pre vznik výrobného závodu. „Spoločnosť SAM Automotive pri svojom rozhodovaní zvažovala viacero lokalít a nakoniec sa rozhodla pre Slovensko. Jedným z rozhodujúcich faktorov bolo nakoniec aj veľmi dobré postavenie Slovenska v automobilovom priemysle,“ vysvetľuje konateľ spoločnosti Wesconi s.r.o. Werner Schmitz.

Zahájenie výroby by malo byť ešte v tomto roku

Výrobné priestory vo Veľkom Krtíši sú už pripravené. Celkovo však projekt predpokladá výrobné priestory v rozlohe približne 30 tisíc m2,, čo si bude vyžadovať ďalšiu výstavbu. „V prvej fáze – v priebehu 2. štvrťroku 2018, budú postupne inštalované nové stroje a technológie. Následne sa začne s jednoduchšou montážou komponentov,“ hovorí Stefan Schulze, viceprezident skupiny v oblasti Industrial Engineering zo SAM Automotive, ktorý je zodpovedný za zahraničné strediská a dodáva, že predpoklad dosiahnutia plnej kapacity výroby by mal byť začiatkom roku 2023.

Výberové procesy začnú v najbližších týždňoch

Investícia Slovensku prinesie približne 800 nových pracovných miest, pričom v tomto roku je plánované zamestnať okolo 150 ľudí. „Obsadzované budú pozície vo výrobe, ale aj v administratíve. Najskôr by mali prebehnúť výberové procesy na kľúčové pozície v podniku a najväčší nábor zamestnancov sa predpokladá od mája tohto roka,“ informuje manažérka projektu Marianna Simonidesová z Wesconi s.r.o. „Projekt teraz prechádza zo Start-up fázy do operatívnej, čo si vyžaduje kvalifikovaný personál,“ vysvetľuje špecialistka na Greenfield/Brownfield projekty.

Vedenie mesta a SARIO považuje projekt za veľký prínos

„Z hľadiska rozsahu ponúkanej práce spoločnosťou SAM Automotive, si tu uplatnenie môže nájsť množstvo Krtíšanov, dokonca to môže byť motiváciou na vrátenie sa domov pre tých, ktorí kvôli práci z mesta odišli, resp. za prácou dochádzajú,“ konštatuje primátor mesta Dalibor Surkoš, ktorého veľmi teší príchod novej spoločnosti a myslí si, že realizácia takéhoto investičného projektu sa prejaví aj vo zvýšenej životnej úrovni samotných obyvateľov. V samotnom meste Veľký Krtíš je nezamestnanosť v súčasnosti cca 7 %. „Slovensko si udržuje pozíciu vysoko atraktívnej krajiny pre investície. Najnovšia investícia potvrdzuje, že SARIO sa darí lákať investorov a napĺňať stratégiu umiestňovania investícií do najmenej rozvinutých okresov. SARIO poskytovalo v celom procese asistenciu,“ komentuje generálny riaditeľ SARIO Róbert Šimončič, ktorý vníma projekt ako pridanú hodnotu pre túto lokalitu.

Scroll to Top

TEL. KONTAKT