Skúsenosti

Individuálny prístup ku klientovi je pre nás priorita.

Medzi našich klientov patria poprední výrobcovia a dodávatelia z automobilového (OEM, TIER1 a TIER2) či strojárenského priemyslu.

Počas nášho pôsobenia na Slovensku a v rámci regiónu strednej a východnej Európy, sme mali možnosť pracovať na mnohých novovznikajúcich projektoch, ako aj optimalizovať výrobné procesy už v existujúcich podnikoch.

Spolu s našim tímom expertov sme pre našich klientov dokázali:

  • Postaviť nový závod zameraný na spracovanie kovov a výrobu precíznych dielov, vrátane modernej a rozšírenej výroby
  • Inštalovať a premiestniť výrobu do nových lokalít, či nových závodov v strednej a východnej Európe
  • Vybudovať nový závod pre svetového dodávateľa exteriérových hliníkových komponentov pre popredných výrobcov automobilov
  • Optimalizovať výrobné procesy s cieľom maximálneho využitia systému a tým aj dosiahnutie vedúceho postavenia spoločnosti v skupine EBITDA
  • Úspešné znižovať náklady, postupne zlepšiť životnosť strojov, zvýšiť efektivitu systému podľa OEE hodnotenia
  • Ďalej rozvíjať existujúce výrobné procesy v súlade so spoločnými metódami CIP
  • Pre viacerých klientov zavádzať normy ISO 9001, ISO/TS 16949, ISO 14001, OHSAS 18001
  • Zaviesť rôzne inovačné procesy v súlade s overenými metódami projektového riadenia, v súlade so zásadami PMI (Project Management Institute) a použitie stage-gate procesu

Naši vážení klienti

Staňte sa jedným z nich
Continental Klient
Scroll to Top

Tel. kontakt