Greenfield & Brownfield projekty

S nami vyrastie váš závod na zelenej lúke oveľa rýchlejšie. Tím expertov Wesconi sprevádza svojich klientov od počiatočnej analýzy trhu, cez výber miesta a zamestnancov, až po spustenie výroby.

Plánujete rozšíriť svoju výrobu a expandovať za hranice svojej krajiny? V takomto prípade potrebujete po svojom boku silného partnera, ktorý Vás bude sprevádzať od počiatočnej analýzy trhu, cez výber miesta a zamestnancov, až po spustenie výroby.

Náš tím dôkladne pozná slovenský trh, ako aj trhy okolitých krajín (CEE región) a taktiež má vo svojom portfóliu vhodné a dostupné priestory, budovy či pozemky. Tieto majú výbornú dostupnosť, či už prostredníctvom železničnej alebo vzdušnej dopravy, prípadne sa nachádzajú v bezprostrednej blízkosti diaľnice.

Klientom sa snažíme poukázať na regionálne osobitosti, ktoré je nutné brať do úvahy ešte pred kúpou či nájmom určitých objektov. V rámci spolupráce položíme základy pre nákladovo a kvalitatívne výhodnú implementáciu, a to pri dodržaní časových ako aj finančných požiadaviek. Zároveň chránime záujmy a podnikateľské zámery našich klientov. Spoluprácu na začínajúcich projektoch berieme ako zodpovednú úlohu, ktorá je základom pre dlhodobú spoluprácu.

Motivácia pre vybudovanie nového závodu v strednej a východnej Európe

 • Blízkosť k novým potencionálnym zákazníkom
 • Prístup ku kvalifikovanému personálu
 • Medzinárodné rozdiely mzdových nákladov (krajiny regiónu CEE patria k best cost countries)
 • Vznik technologických a know-how klastrov
 • Vyrovnávanie ekonomických a hospodárskych výkyvov

Naše služby

Oblasť Greenfield & Brownfield

Miestna analýza

Globálny hodnotový reťazec sa neustále vyvíja. Zatiaľ čo sa predtým celosvetová prítomnosť na trhu očakávala len od veľkých globálnych hráčov, dnes sa to týka aj stredne veľkých firiem.

Posledné roky je kooperácia medzi západnou a východnou Európou čím ďalej intenzívnejšia a neustále rastúca. Rozšírením Európskej únie sa nielen otvorili nové trhy, ale objavil sa aj vysoký výrobný potenciál.

Pri hľadaní novej lokality v strednej a východnej Európe vám, vďaka našim rozsiahlym skúsenostiam a lokálnym kontaktom, radi pomôžeme. Budeme vám k dispozícii od prvých rešerší, cez nájdenie vhodnej lokality až po premiestnenie prevádzky.

Budeme vás sprevádzať pri analýzach, ukážeme vám priamo na mieste možnosti, rozdiely a niekedy aj hranice nového trhu.

Vstup na trh

Vyhnite sa obchádzkam a zbytočným nákladom spojeným so zdĺhavými pokusmi a omylmi. Vnímajte regionálne rozdiely a cudziu mentalitu ako príležitosť pre vaše úspešné podnikanie.

Nie každý medzinárodný podnikateľský subjekt dôkladne prehodnocuje svoje umiestnenie na trhu alebo miesto podnikania. Spravidla prebehne zbežná vstupná analýza s prieskumom trhu a posúdia sa jednotlivé riziká. Predovšetkým menšie firmy obmedzujú alebo chcú obmedziť svoje počiatočné investície práve v tejto fáze.

Pri vstupe na nový trh vám ponúkame:

 • Pomoc s nájdením vhodných obchodných priestorov a prvých zamestnancov
 • Právne, daňové a investičné poradenstvo
 • Administratívnu podporu (preklady, termíny v bankách a pod.)

Výstavba novej prevádzky

Nová prevádzka so sebou prináša mnoho príležitostí, ale aj určité riziká. Medzinárodné normy bývajú odlišne interpretované a aj realizované. Avšak, finálny výsledok musí spĺňať nielen súčasné požiadavky, ale musí byť aj základom budúceho úspechu a dosiahnutia kvality.

Najčastejšie otázky pri výstavbe sú napríklad:

 • Aké zaťaženie na m2 by mala mať výrobná plocha?
 • Koľko lx musí mať osvetlenie?
 • Ako silná musí byť strešná konštrukcia?
 • Akú záťaž žeriavu unesie konštrukcia?
 • Kto bude dodávateľom energií a kto bude mať zodpovednosť za transformátor?
 • Aké sú regionálne predpisy?
 • Aké povolenia a regulačné schválenia sú potrebné?
 • a ďalšie otázky

Náš tím vám zodpovie všetky vyššie uvedené otázky a pomôže vám kvalitatívne i efektívne realizovať vaše plány. Nezávisle od toho, či ide o EIA (proces posudzovania vplyvov na životné prostredie), kolaudáciu alebo jednoducho len o správne namiešanie betónu.

Našim záujmom je životaschopná nová prevádzka, ktorá bude vyhovovať vám, investorom, zákazníkom ako aj zamestnancom.

Sťahovanie a inštalácia zariadení

Inštalácia nových zariadení je často veľkou výzvou. S citlivými technickými komponentmi sa musí zaobchádzať opatrne, aby nebola ohrozená ich funkčnosť. Avšak napriek veľkej hmotnosti, časovému tlaku a veľkým vzdialenostiam, musí byť zabezpečený rýchly štart novej prevádzky.

Pomerne náročné je premiestnenie už existujúcej prevádzky. Dlhoročným užívaním sa už pôvodné povrchy rôzne prispôsobili nastaveniam. Nikdy nehýbané komponenty sú zrazu preťažené a vykazujú známky opotrebenia. Práve vtedy je potrebné prerušiť práce na nevyhnutný čas, aby mohla byť aj naďalej garantovaná výroba a starostlivosť o zákazníka.

Wesconi spolupracuje aj v tejto oblasti s kompetentnými partnermi, a tak môže zabezpečiť bezpečný a rýchly priebeh. V závislosti od typu zariadenia môžeme prevziať kompletnú demontáž, prepravu a zorganizovať celý proces až po spustenie novej výroby.

Vzhľadom na odlišnú nákladovosť v novom výrobnom prostredí, môžu staršie – už účtovne odpísané zariadenia, začať v novej prevádzke svoju druhú lukratívnu kariéru.

Naši vážení klienti

Staňte sa jedným z nich

Povedzte nám o svojom projekte

Ponúkneme vám riešenia na mieru

Odošlite svoj dopyt

Povedzte nám o svojom projekte a my vám ponúkneme riešenie na mieru! Poskytnite nám svoje kontaktné údaje a spoločne preberieme možnosti našej spolupráce.

Scroll to Top