Technológie

Wesconi – Váš partner v digitálnej transformácii

Ako Strategic Alliance Partner spoločnosti Siemens Digital Industries Software, svetového lídra v oblasti inovácií a technológií v priemyselnej automatizácii a digitalizácii, sa usilujeme o transformáciu s cieľom vytvoriť digitálny podnik s perspektívou do budúcnosti.

Pomáhame priemyselným spoločnostiam vytvárať a využívať digitálne dvojčatá, ktoré im poskytnú nové poznatky, príležitosti a úrovne automatizácie s cieľom podnietiť inovácie a dosiahnuť tak udržateľnú konkurenčnú výhodu.

Siemens Digital Industries Software

Siemens Digital Industries Software je popredným poskytovateľom inovačnej platformy, ktorá zahŕňa nástroje na:

  • správu životného cyklu produktu (PLM)
  • riadenie výrobných operácií (MOM)
  • simuláciu a testovanie (CAE)
  • otvorený ekosystém internetu vecí (IoT)
  • automatizáciu elektronického dizajnu (EDA)
  • správu životného cyklu softvérových aplikácií (ALM)
  • vývoj aplikácií (RAD)
Scroll to Top