Bc. Ivan Kopanický

Plant Manager

Skúsený manažér s niekoľkoročnou históriou pôsobenia v automobilovom priemysle. Má preukázateľné skúsenosti v oblasti riadenia závodu, obchodného plánovania, DMAIC (Six-Sigma Improvement Process), mapovania toku hodnôt, analýzy možných spôsobov chýb a ich dôsledkov (FMEA) a ISO/TS 16949. Expert v oblasti program a project managementu s Bc. titulom  z fakulty podnikového manažmentu na Ekonomickej univerzite v Bratislave.

Máte akúkoľvek otázku?

Neváhajte ma kontaktovať. Pošlite mi e-mail s bližšími informáciami a vašim telefónnym číslom a ja sa vám do 24 hodín ozvem späť.

Narazili ste pri vypĺňaní formuláru na problém?

Scroll to Top