Tobias Grassmann

Head of Engineering

Technický vedúci pracovník s viac ako 20-ročnými skúsenosťami v automobilovej a strojárenskej oblasti. Dlhodobo pôsobil ako prokurista a vedúci pobočky inžinierskeho centra pre vývoj výrobných jednotiek. Počas praxe realizoval inžinierske projekty s plne ale i čiastočne automatizovanými výrobnými jednotkami pre známe OEM spoločnosti na celom svete (Európa, Ázia, Severná a Stredná Amerika, južná Afrika). V rámci projektov bol zodpovedný aj za kvalitu, splnenie budgetu a stanoveného časového harmonogramu.  Už viac ako 8 rokov je aktívny na Slovensku a v regióne CEE. Plynule komunikuje po nemecky, anglicky a slovensky. Ako vedúci inžinierskeho oddelenia je vo Wesconi zodpovedný za všetky otázky týkajúce sa tejto oblasti.

Máte akúkoľvek otázku?

Neváhajte ma kontaktovať. Pošlite mi e-mail s bližšími informáciami a vašim telefónnym číslom a ja sa vám do 24 hodín ozvem späť.

Narazili ste pri vypĺňaní formuláru na problém?

Scroll to Top