Trh s priemyselnými robotmi v rokoch 2021-2024 opäť vzrastie

Nedávne správy neboli pre trh s priemyselnými robotmi veľmi optimistické, ale budúcnosť tohto sektora vyzerá sľubne. V roku 2021 sa predpokladá zvýšenie globálnych dodávok o viac ako 9% a zvýšenie CAGR o 4,6% pre obdobie 2021-2024.

Automobilový a elektronický priemysel zasiahnutý v rokoch 2019 a 2020

Kombinácia globálneho poklesu kapitálových výdavkov v roku 2019, po ktorom nasledovala pandémia v roku 2020, ťažko zasiahla automobilový a elektronický priemysel – dve najväčšie odvetvia, ktoré sa spoliehajú na robotiku a automatizáciu. V novom reporte o priemyselných robotoch,  Interact Analysis poukázali na pokles robotiky tým, že sa pozreli na ich predpovede uskutočnené v 3. kvartály roku 2019 v druhom vydaní reportu a porovnali ich s revidovanými údajmi dosiahnutými v novom, treťom vydaní. Nasledujúci graf ukazuje vplyv spomalenia v roku 2019 na robotický priemysel, keď dodávky klesli o 5,4%, a hlbší vplyv pandémie v roku 2020, keď klesli o 5,9%. Stručne povedané, v roku 2020 bolo o 80 000 zásielok menej, ako sa pôvodne predpokladalo.

V roku 2020 pracovalo v továrňach 2,7 milióna robotov

COVID-19 mal výrazný vplyv na rok 2020, ale zároveň znamenal príležitosť na modernizáciu a digitalizáciu výroby. Robotika zaznamenala obrovský dopyt, pretože spoločnosti v každom odvetví hľadali nové spôsoby inovácie pracovnej sily vo svete sociálnej izolácie. Správa World Robotics predložená Medzinárodnou federáciou robotiky (IFR) v septembri 2020 ukázala rekord 2,7 milióna priemyselných robotov pracujúcich v továrňach po celom svete – nárast o 12%. „Zásoba priemyselných robotov pracujúcich v továrňach po celom svete dnes predstavuje najvyššiu úroveň v histórii,“ hovorí Milton Guerry, prezident Medzinárodnej federácie robotiky. Jedná sa o celosvetový nárast o približne 85% v priebehu piatich rokov (2014-2019).

20% nárast objednávok robotov v Q1 2021

Podľa Asociácie pre pokrokovú automatizáciu sa objednávky robotov v prvom kvartály 2021 zvýšili o 20 % v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2020. Tento nárast v nákupe robotov spôsobili najmä spoločnosti pôsobiace v oblasti kovovýroby (nárast o 86 %), vedy a výskumu/farmácie/biomedicíny (nárast o 72 %), potravinárskeho a spotrebného tovaru (nárast o 32 %) a iného neautomobilového priemyslu (nárast o 12 %). Silný 1. Kvartál bol v prípade objednávok robotov druhým najlepším štartom roka v histórii (2017) a druhým najlepším kvartálom v prípade zákaziek mimo automobilového priemyslu, po 4. kvartály 2020. „Predaje robotov sa výrazne zvýšili, pretože stále viac spoločností v každom odvetví uznáva, že robotika a automatizácia im pomáha konkurovať na globálnej úrovni“ hovorí Jeff Burnstein, prezident Asociácie pre pokrokovú automatizáciu. „Aj keď pokroky v technológii robotov, jednoduchosť používania a nové aplikácie zostávajú kľúčovými hnacími silami pri zavádzaní robotov, významným faktorom súčasného zvýšeného používania robotov, je hlavne nedostatok pracovníkov vo výrobe, skladovaní a ďalších odvetviach.“

Rok 2021 predpovedá nárast výnosov o 10%

Očakáva sa, že počet robotov pracujúcich v továrňach do konca tohto roka prekročí 3,2 milióna kusov – čo je dvojnásobok v porovnaní s rokom 2015. Výnosy sa podľa prognózy v roku 2021 zrýchlia, s nárastom tržieb o 9,2%  a dodávok o 9,6%. Následne sa budú dodávky neustále zvyšovať.

Rôzne typy robotov zaznamenajú rôznu mieru zotavenia

Pomalé tempo rastu kĺbových robotov na trhu sa vysvetľuje ich prevažujúcim používaním v automobilovom priemysle, ktorý bol v posledných dvoch rokoch vážne zasiahnutý.

Predpokladá sa, že tento pokles bude pokračovať. Roboty SCARA používané pri pick & place a montážnych operáciách majú oneskorený dopyt v odvetví 3C, ale podľa predpovedí sa rýchlo odrazia, pretože majú  silný potenciál použitia v rôznych aplikáciách.

Rast trhu s robotmi Delta, používanými v potravinárskom, nápojovom a farmaceutickom sektore, bude stabilný, pričom sa očakáva, že kolaboratívne roboty budú prvýkrát v roku 2020 vykazovať negatívny rast, ale predpokladá sa, že ich tempo rastu bude pôsobivých 15-20% medziročne až do roku 2028. V súčasnosti sú silne etablované v sektore elektroniky, ale ide o relatívne novú technológiu, ktorá ponúka potenciál uplatnenia v celom rade sektorov. Kartézske roboty sa podobne ako roboty SCARA používajú pri manipulácii s materiálom. Medzi ďalšie aplikácie patrí pick & place a balenie. Ich výhodou oproti robotom SCARA je, že ponúkajú ťažšie možnosti užitočného zaťaženia a práve tie budú poháňať ich trh.

Expanzia do nových odvetví

Očakávania sú veľké, pretože stále viac sektorov považuje robotiku za riešenie. Flexibilita, univerzálnosť, inteligentná konektivita a jednoduchosť použitia sú faktory, ktoré majú u koncových používateľov veľkú hodnotu. Priemyselné i nepriemyselné odvetvia, ktoré v poslednej dobe obrátili svoju pozornosť na robotiku, zahŕňajú oblasti súvisiace s „novou energiou“, ako sú lítium-iónové batérie, výrobcovia fotovoltaických článkov a výrobcovia zariadení na výrobu veternej energie. Zvýšil sa tiež záujem zo strany kovospracujúceho priemyslu a skladovania a logistiky. Najnovšie výskumy ukazujú, že investície do robotiky v tejto „novej“ kategórii odvetví prekonajú prognózu rastu robotiky v tradičnejších odvetviach, kde sa roboty používali.

Scroll to Top

TEL. KONTAKT