Executive Search

Úspech Vašej spoločnosti závisí od efektívneho vedenia. Obráťte sa na nás pre manažérov na najvyššej úrovni, ktorí Vašu spoločnosť povedú úspešne vpred.

Executive Search

Vyplnenie medzier vo vedení pomocou Executive Search

Executive search je špecializovaná služba zameraná na identifikáciu a nábor vrcholových manažérov. Spoločnosti využívajú tieto služby najmä v situáciách, keď čelia kritickým medzerám vo vedúcich pozíciách. Predovšetkým v priemyselnom sektore, kde sú problémy s týmito pozíciami výrazné, sa executive search stáva nepostrádateľným. Od obsadzovania pozícií na úrovni C, ako sú generálni riaditelia, finanční riaditelia a prevádzkoví riaditelia, až po riaditeľov výroby. Služby executive search sú ideálnym riešením pre spoločnosti, ktoré hľadajú skúsených manažérov so silnými vodcovskými schopnosťami a znalosťou odvetvia.

Náš prístup

Znalosť odvetvia a regiónu

S 10-ročnými skúsenosťami v oblasti executive search vieme, že úspešné dosadzovanie manažérov si vyžaduje viac než len rozsiahlu databázu kontaktov. My sami ako biznis lídri prinášame cenné poznatky a strategický prístup. Naši klienti môžu ťažiť z našich odborných znalostí v priemyselnom sektore a z dobrej znalosti regiónu CEE a DACH. Špecializujeme sa na priemyselné spoločnosti, ktoré hľadajú schopných lídrov, či už na pozíciu generálneho riaditeľa, ktorý zabezpečí strategické smerovanie alebo skúseného výrobného riaditeľa pre optimalizáciu výroby.

Sme experti na priemyselnú výrobu. Rozumieme trendom a jedinečným výzvam, s ktorými sa priemyselné spoločnosti stretávajú, ako aj požiadavkám na vedúce pozície v tomto odvetví. Táto odbornosť nám umožňuje identifikovať kandidátov, ktorí majú nielen potrebné vodcovské schopnosti, ale rozumejú tiež procesom a problémom v priemyselnej výrobe.ndustry trends, the unique challenges that companies in this sector encounter, and also the qualities required for leadership positions in the industrial environment. This expertise allows us to identify candidates who not only possess the requisite leadership skills but also understand the nuances of the manufacturing landscape.

Nezameriavame sa len na vyhľadávanie nových kandidátov. Naša databáza je bohatá na špičkových profesionálov, ktorí sa v priemyselnom prostredí pohybujú už niekoľko rokov, majú za sebou preukázateľné výsledky a sú schopní efektívne riadiť výrobu, zavádzať inovácie a zabezpečiť udržateľný rast.

Naša sieť sa rozprestiera naprieč regiónom CEE (Slovensko, Česká republika, Maďarsko, Poľsko, Rumunsko, Slovinsko, Bulharsko, Estónsko, Litva, Lotyšsko) a nemecky hovoriacim DACH regiónom (Nemecko, Rakúsko, Švajčiarsko). Chápeme dynamiku ovplyvňujúcu podnikanie v týchto regiónoch. Výmenu odborných znalostí uľahčujeme poskytovaním našich služieb v oboch smeroch – vyhľadávaním manažérov pre materské spoločnosti z DACH regiónu s výrobnými závodmi v CEE regióne a naopak.

Uvedomujeme si, že každá spoločnosť má svoju vlastnú jedinečnú kultúru, problémy a ciele. Tak pristupujeme aj k procesu vyhľadávania manažérov. Naši konzultanti úzko spolupracujú s Vaším tímom, aby čo najlepšie pochopili požiadavky a hodnoty Vašej firmy. Tento prístup založený na spolupráci zaisťuje, že vyberáme kandidátov, ktorí majú nielen potrebnú kvalifikáciu, ale sú tiež v súlade s víziou Vašej spoločnosti.

Vo Wesconi máme holistické chápanie toho, čo robí lídra úspešným. Nie je to len o vodcovských schopnostiach; ide tiež o schopnosť orientovať sa v komplexite výroby a vedieť využívať moderné technológie na zvýšenie produktivity a optimalizáciu procesov. Pri výbere kandidátov sa nezameriavame len na odbornú kvalifikáciu, ale snažíme sa zosúladiť profil kandidáta s jedinečnými požiadavkami Vašej spoločnosti.

Výhody

Executive Search s Wesconi

Prístup k top talentom

S našou rozsiahlou databázou získate prístup ku kandidátom na najvyššej úrovni, ktorí ale aktívne nehľadajú nové pracovné príležitosti a nemusia byť dostupní prostredníctvom tradičných náborových kanálov.

Skúsenosti

Môžete sa spoľahnúť na naše dlhoročné skúsenosti s vyhľadávaním manažérov. Starostlivo vyberáme a posudzujeme kandidátov tak, aby ich štýl práce a vedenia bol v súlade s kultúrou a hodnotami Vašej spoločnosti.

Úspora času a nákladov

Ušetrite svoj čas a peniaze tým, že prenecháte časovo aj finančne náročné aspekty náborového procesu na nás. Od vyhľadávania a preverovania kandidátov až po vedenie pohovorov a vyjednávanie o odmeňovaní.

Zníženie rizika

Znížte riziko spojené s náborovým procesom. Náš proces dôkladného posudzovania kandidátov znižuje riziko nesprávnych rozhodnutí o prijatí nových zamestnancov, ktoré môžu byť obzvlášť nákladné ak ide o vrcholné vykonné pozície.

Mlčanlivosť

Vaša dôvera je pre nás dôležitá. Počas celého náborového procesu zabezpečujeme, aby Vaše citlivé informácie zostali v bezpečí a akékoľvek narušenie vašich operácií bolo minimalizované.

Projekty

Objavte tých správnych lídrov pre riadenie Vášho výrobného závodu

Máte otázky? Ozvite sa nám.

Scroll to Top

TEL. KONTAKT