Priemyselné služby

Sústreďte sa na svoje podnikanie, zvyšok nechajte na nás. Komplexné priemyselné služby prispôsobené Vašim potrebám.

Priemyselné služby

Komplexné prevádzkové riešenia

Priemyselné služby ponúkajú komplexnú škálu špecializovanej podpory a riešení, ktoré pomáhajú spoločnostiam zefektívniť ich prevádzku a zvýšiť produktivitu výroby. Tieto služby sú obzvlášť cenné v čase expanzie, zvýšeného dopytu, zvýšenej fluktuácie zamestnancov alebo pri hľadaní špecializovaných odborných znalostí na optimalizáciu výrobných procesov.

Náš prístup

Zabezpečujeme plynulé fungovanie Vašej výroby

Naše poradenské služby, interim management a executive search sa osvedčili ako vysoko efektívne nástroje pri pomoci našim klientom riešiť zložité prevádzkové problémy a zabezpečiť si vedúce postavenie na trhu. Zo skúsenosti však vieme, že kľúčom k úspechu je optimalizácia prevádzky. Naša škála priemyselných služieb je navrhnutá s cieľom doplniť našu existujúcu ponuku služieb a efektívne riešiť potreby v oblasti náboru a riadenia pracovníkov na všetkých úrovniach.Ponúkame široký záber, ktorý zahŕňa rúzne oddelenia vrátane výroby, kontroly kvality, logistiky a dodávateľského reťazca, údržby a ďalších kľúčových oblastí.

Operátori vo výrobe zohrávajú kľúčovú úlohu pri zabezpečovaní plynulého výrobného toku a optimálneho výstupu. Vďaka našej rozsiahlej priemyselnej sieti vás prepojíme s kvalifikovanými operátormi strojov, procesov, montážnymi technikmi, nastavovačmi CNC stojov, a programátormi či vedúcimi výroby. Pri výbere kandidátov na tieto pozície kladieme dôraz predovšetkým na odbornú prax, precíznosť a zodpovedný prístup.

Oddelenie kvality zohráva v podnikoch priemyselnej výroby dôležitú úlohu. Zabraňuje nákladnému stiahnutiu výrobkov a ich prepracovaniu a zabezpečuje spokojnosť zákazníkov. Aby oddelenie kvality fungovalo efektívne, poskytujeme vysoko kvalifikovaných odborníkov na pozície, ako sú inšpektori kontroly kvality, technici zabezpečenia kvality, metrológovia, procesní audítori a produktoví audítori. Naši kandidáti majú zmysel pre detail a udržiavajú vo výrobe najvyššie štandardy kvality.

Nedostatok kvalifikovaných pracovníkov na oddelení skladu a logistiky môže spôsobiť meškanie výroby a narušenie dodávateľských reťazcov, čo vedie k zvýšeniu prevádzkových nákladov a nespokojnosti zákazníkov. Na zmiernenie takýchto hrozieb poskytujeme kvalifikovaných plánovačov dodávateľského reťazca, koordinátorov logistiky, vedúcich skladov a iných špecialistov, ktorí zabezpečia, že Vaše logistické operácie zostanú efektívne a schopné dodávať  produkty v požadovanom čase a množstve.

Výhody

Priemyselné služby od Wesconi

Medzinárodná sieť

Naša rozsiahla sieť priemyselných kontaktov zaisťuje, že sme schopní poskytnúť kvalifikovaný personál na rôzne pracovné pozície v celej Európe, bez ohľadu na lokalitu.

Holistický prístup

S nami máte všetky riešenia pod jednou strechou. Ponúkame široké spektrum služieb, od obsadzovania vedúcich pozícií až po operátorov vo výrobe. Tento komplexný prístup vedie k jednoduchšej komunikácii, rýchlejšej koordinácii a vyššej efektivite.

Zameranie na biznis

Delegovaním vedľajších úloh na nás, môžete plne sústrediť svoje zdroje a energiu na dôležitejšie činnosti. Naše služby zaisťujú hladký priebeh výroby a umožňujú Vám sústrediť sa na to, čo robíte najlepšie – Váš biznis.

Projekty

Zefektívnite svoje výrobné operácie prostredníctvom priemyselných služieb

Máte otázky? Ozvite sa nám.

Scroll to Top

TEL. KONTAKT