Wittur chce rozšíriť výrobu a prijať nových ľudí

Krupina, 9. 7. 2018 - Wittur je úspešná medzinárodná strojárenská spoločnosť, ktorá má svoje stabilné miesto aj na slovenskom trhu. Tento rok oslavuje desiate výročie od vzniku a cieľom vedenia je postupne zvyšovať výrobné kapacity. S tým je spojený aj nábor nových ľudí.

Závod, ktorý sa nachádza v Krupine vyrába komponenty pre výťahy a ich odberateľmi sú renomované firmy z rôznych kútov sveta. Od vzniku závodu na Slovensku si spoločnosť prešla viacerými fázami, ktoré neboli vždy jednoduché. V roku 2013 závod rozširoval výrobu a bolo prijatých ďalších 150 zamestnancov. Rýchly rast a zavádzanie nových procesov a produktov, znamenalo neustálu zmenu, a zároveň aj tlak na výrobu. Avšak aj napriek všetkým okolnostiam, spoločnosť Wittur s.r.o. to úspešne zvládla. Aj vďaka podpore materskej spoločnosti a angažovanému miestnemu tímu pod vedením riaditeľa Ing. Martina Chládeka. „V súčasnej dobe krupinský závod dosahuje veľmi uspokojivé výsledky, ktoré ho nominujú medzi najlepšie závody v našej korporácii,“ konštatuje šéf slovenského Witturu.

Zamerali sa na vytváranie lepších podmienok pre zamestnancov

Ako ďalej uviedol, v uplynulom období závod prešiel veľkými zmenami, čo sa týka zavedenia nových metód riadenia výroby a štandardov aplikovaných aj v automobilovom priemysle. „Zavádzali sme napríklad princípy hladkej výroby, ktoré vedú k eliminácii akýchkoľvek strát v procesoch.“ Spoločnosť zároveň napreduje aj vo vzťahu k zamestnancom. „Zamerali sme sa aj na vytváranie lepších pracovných podmienok, ktoré sú v súlade s praxou v špičkových nadnárodných spoločnostiach. Napríklad zavedenie vernostných bonusov pre zamestnancov pracujúcich dlhšie ako 1 rok, vrátane masáží a wellness pobytov. Organizovanie rôznych kultúrnych a spoločenských akcií, ako je Športový deň pre zamestnancov s rodinnými príslušníkmi alebo Dni otvorených dverí s rôznymi atrakciami pre deti,“ informuje Martin Chládek a dodáva: „Všetky tieto okolnosti náš závod predurčujú byť pripravení pre budúci rozvoj a rast spoločnosti.

Stabilizovanie výrobných procesov prostredníctvom externej firmy

Nastavenie nových procesov vo výrobe a stabilizovanie situácie, sa vedenie spoločnosti rozhodlo minulý rok riešiť nielen interne, ale aj za pomoci skupiny špecialistov z projektovej a konzultačnej spoločnosti Wesconi s.r.o. Touto spoluprácou získala spoločnosť Wittur novú štruktúru na kľúčových pozíciách, ako aj nové Know-How. Spoločnosť Wittur sme veľmi radi podporili, pretože sme videli  veľký záujem na strane spoločnosti o zlepšenie a zoptimalizovanie výrobných procesov. Pozitívnu zmenu je možné dosiahnuť iba spoločnými silami,“ hodnotí Werner Schmitz, konateľ Wesconi s.r.o., ktorá sa okrem iného snaží prilákať investorov do slovenských regiónov a podporiť  na trhu už aktívne spoločnosti.

Výberové procesy už počas leta

Spoločnosť by mala záujem zväčšiť svoje výrobné kapacity, a to aj vzhľadom na množstvo odberateľov slovenského závodu. „Tento rok je v pláne postupne obsadiť približne 40 nových pracovných miest vo výrobe a v sklade, “ informuje HR manažérka Elena Kyseľová a upresňuje, že s výberovými procesmi chcú začať ešte počas leta. „Náborové kolá robíme každý týždeň. S kandidátmi sa krátko porozprávame, ukážeme im prebiehajúcu výrobu a v spolupráci s majstrami z výroby a logistiky s nimi spravíme jednoduchú skúšku manuálnej zručnosti.“ uzatvára Elena Kyseľová zo spoločnosti Wittur s.r.o. Je pravdepodobné, že tendencia prijímania nových zamestnancov bude pokračovať aj v budúcom roku.

Wittur nerobí rozdiely, vítaní sú všetci

Podľa slov HR manažérky Witturu, spoločnosť svojim zamestnancom ponúka stabilné miesto a adekvátne platové podmienky. Taktiež majú zamestnanci Witturu istotu, že mzdu dostanú vždy  načas v rovnaký termín. „Pre Wittur sú zamestnanci na prvom mieste, pretože oni tvoria našu spoločnosť,“ hovorí riaditeľ Martin Chládek, podľa ktorého je dôležité mať pre zamestnancov aj dobre nastavený sociálny program. Naša spoločnosť poskytuje rôzne ďalšie benefity vydávané v priebehu roku, najmä pre deti zamestnancov (školské pomôcky, Mikulášske balíčky, Veľkonočné balíčky). Taktiež poskytujeme príspevky na svadbu, pri narodení dieťaťa, úmrtí v rodine, alebo pri dosiahnutí jubilejného veku či odchode do dôchodku.“ Veľkým pozitívom je aj skutočnosť, že vo Witture nerozhoduje vek zamestnanca. „U nás sú vítaní všetci od veku 18 až do 62 rokov. Hlavnou kľúčovou požiadavkou je dobrá zodpovednosť a chuť k práci,“ uzatvára šéf závodu Martin Chládek.

Kontakt pre uchádzačov o zamestnanie:
Mgr. Elena Kyseľová – jobs.SK@wittur.com

Scroll to Top

TEL. KONTAKT