Čo nás čaká s príchodom novej mobility

V automobilovom odvetví prebiehajú veľké zmeny. Jazdenie samo o sebe a spôsob akým ľudia vnímajú svoje vozidlá, sa v nasledujúcich rokoch výrazne zmenia.

Pohony budú zahŕňať nové technológie a cesta k nulovým emisiám sa stane globálnym cieľom. Vodiči sa stanú cestujúcimiza predpokladu, že tejto technológii povolia prevziať ich úlohu. Prepojenie prostredníctvom informačných technológií umožní, aby doprava bola predvídateľnejšia a bezpečnejšia. Konektivita medzi strojmi a technológiami v rámci výroby bude podporovať rovnaké efekty  a bude konečne možné vyprodukovať aj minimálne množstvo za prijateľné finančné podmienky.  To otvára možnosti pre obrovský výber variantov vyrobených podľa špecifických požiadaviek klienta.

Vývoj týchto nových technológií a ich včasné uvedenie na trh je skutočnou výzvou. Zrealizovať to paralelne za pochodu výroby, počas optimalizácie aktuálnych procesov a súbežne s bežnými zmenami v životnom cykle produktu – to je skutočná výzva pre inžinierske a vývojové oddelenia podnikov automobilové priemyslu (OEM a Tier1).

Zároveň sa otvárajú príležitosti pre dodávateľov na úrovni Tier2, ktorí môžu tieto nové systémy rozvíjať a prinášať tak do výroby pridanú hodnotu. Aj poskytovatelia služieb, akým je napríklad naša firma Wesconi, môžu pomôcť pri zavádzaní nových procesov vývoja produktu. Vývoj novej mobility znamená predovšetkým rozpoznanie príležitostí, odhadnutie rizika a prevzatie aktívnej úlohy s cieľom ponúknuť trhu a klientom v čo najkratšom čase produkty, ktoré sú požadované. Naša firma je pripravená svojich klientov v čase digitálnej transformácie podporiť tak, aby boli ich projekty aj napriek všetkým zmenám úspešné.

Autor:

Scroll to Top

TEL. KONTAKT