Wesconi získalo certifikát systému riadenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

V auguste realizoval certifikačný orgán TÜV SÜD Slovakia s.r.o audit v spoločnosti Wesconi s.r.o. Týkal sa systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci – teda uplatňovania požiadaviek medzinárodnej normy OHSAS 18001:2007.

Audit preukázal splnenie všetkých kritérií tejto normy, čím bolo potvrdené dodržiavanie ochrany zamestnancov a aj externých pracovníkov. Spoločnosť Wesconi tento systém riadenia zaviedla a používa pri realizácií svojich Greenfield/brownfield projektov, pri dočasnom prevzatí riadenia spoločnosti pre svojho klienta, ale aj pri rôznych optimalizáciách a reštrukturalizáciách výrobných procesov.

„Vďaka systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci  sa snažíme vytvárať príjemné a hlavne bezpečné pracovné prostredie nielen pre našich interných zamestnancov, ale taktiež pre našich externých projektových pracovníkov,“ hodnotí vedúci oddelenia kvality Ing. Ján Ševčík.

Certifikát OHSAS 18001:2007

Scroll to Top

TEL. KONTAKT