Naši experti

Ivan

Plant Manager - Slovensko

ID: IM00000012

Typ spolupráce: interim/trvalé umiestnenie

Miesto bydliska: Región Bratislava/Slovensko

Miesto výkonu práce: Európa

Status: dostupný

Jazyky: slovensky, nemecky, anglicky

Skúsený manažér s niekoľkoročnou históriou pôsobenia v automobilovom priemysle. Má preukázateľné skúsenosti v oblasti riadenia závodu, obchodného plánovania, DMAIC (Six-Sigma Improvement Process), mapovania toku hodnôt, analýzy možných spôsobov chýb a ich dôsledkov (FMEA) a ISO/TS 16949. Expert v oblasti program a project managementu s Bc. titulom  z fakulty podnikového manažmentu na Ekonomickej univerzite v Bratislave.

Máte akúkoľvek otázku?

Neváhajte nás kontaktovať. 

Narazili ste pri vypĺňaní formuláru na problém?

Scroll to Top

Tel. kontakt