Maximalizujte svoj výrobný potenciál s Wesconi – Vaším partnerom pre riadenie výrobného závodu.

Sme popredná poradenská firma v oblasti riadenia výroby. Pomáhame priemyselným spoločnostiam efektívne riadiť a optimalizovať ich výrobné závody.

O Wesconi

Naše služby plant managementu pre priemyselné spoločnosti po celej Európe

Plant management ako služba

Plant management poskytujeme ako komplexnú službu so zameraním na priemyselný sektor. To zahŕňa dohľad nad rôznymi aspektami prevádzky závodu, vrátane výrobných procesov, údržby, riadenia zdrojov, kontroly kvality a riadenia zamestnancov vo výrobe. Naším cieľom je optimalizovať výkon Vášho výrobného závodu, zvýšiť produktivitu, minimalizovať prestoje a zabezpečiť hladké operácie.

Naša špecializácia v priemyselnom sektore

Za viac ako 10 rokov poskytovania služieb klientom v priemyselnom sektore sme získali rozsiahle skúsenosti s riadením zložitých priemyselných operácií. Máme odborné znalosti v oblasti osvedčených postupov, technológií a procesov v tomto odvetví a chápeme jedinečné potreby a výzvy, ktorým spoločnosti pôsobiace v tomto sektore denne čelia. Vďaka nemeckému zázemiu a dlhoročným skúsenostiam s riadením medzinárodných projektov máme prehľad o globálnej dynamike ovplyvňujúcej priemyselný sektor, čo z nás robí spoľahlivého partnera pre spoločnosti pôsobiace v rôznych regiónoch. Spolu s naším medzinárodným tímom expertov prinášame bohaté znalosti a osvedčené výsledky pri optimalizácii procesov a riešení zložitých výziev v priemyselnom sektore.

Senior výkonní manažéri: Pridaná hodnota & okamžité výsledky

Naša sieť expertov pozostáva z výkonných manažérov a interim manažérov z celého sveta. Prinášajú rozsiahle skúsenosti v rôznych oblastiach priemyslu vrátane všeobecného manažmentu, výroby a prevádzky, dodávateľského reťazca a logistiky, zabezpečenia a kontroly kvality, výskumu a vývoja, inžinierstva, údržby a HSE. Všetci naši experti majú preukázateľné výsledky v optimalizácii výrobných procesov, znižovaní nákladov, nasadzovaní automatizačných a digitalizačných nástrojov a zlepšovaní kvality a celkového výkonu. Úspešne riadili rôzne greenfield a brownfield projekty, organizačné zmeny, presuny výroby, projekty reštrukturalizácie aj krízy. Využívajú vo svojej praxi princípi a metodiky štíhlej výroby, ako sú JIT, JIS, Kaizen, Value Stream Mapping, 5S, TPM, SMED, Kanban a Poka-Yoke.

Špecialisti na diskrétnu výrobu

Naše služby poskytujeme pre rôzne odvetvia v rámci priemyselného sektora, s osobitným zameraním na diskrétne výrobné spoločnosti – automobilové OEM a dodávateľské spoločnosti, letectvo, stavebníctvo, strojárstvo, elektronika, spotrebný tovar, chemický priemysel, poľnohospodárske technológie, doprava a logistika a zdravotnícka technika.

Doma na Slovensku, silní v Európe

Vďaka silnému zastúpeniu na Slovensku a neustále sa rozširujúcemu dosahu v regióne CEE a DACH máme dobrú pozíciu na poskytovanie komplexných služieb priemyselným klientom bez ohľadu na lokalitu. Na Slovensku a v susedných krajinách nám naša lokálna znalosť priemyselného prostredia umožňujú vytvárať silné obchodné partnerstvá. Naše služby poskytujeme aj za hranicami, pokrývajúc celý región CEE a DACH, kde máme vybudovanú silnú priemyselnú sieť. Naše porozumenie kultúrnym, regulačným a trhovým nuancám týchto krajín zabezpečuje, že naše služby sú šité na mieru tak, aby vyhovovali špecifickým potrebám spoločností pôsobiacich v týchto regiónoch. Okrem toho pomáhame spoločnostiam, ktoré sú už dobre etablované v Európe expandovať do zahraničia.

Plant management projekty

Realizujeme plant management projekty od fázy plánovania
až po úspešný výrobný závod

Aktuality

Novinky zo sveta priemyselnej výroby

Scroll to Top

TEL. KONTAKT