Naši experti

Peter

Plant Manager - Slovensko

ID: IM00000171

Typ spolupráce: trvalé umiestnenie

Miesto bydliska: región Poprad/ Slovensko

Miesto výkonu práce: východné Slovensko

Status: dostupný (2-mesačná výpovedná lehota)

Jazyky: slovensky, česky, anglicky, nemecky

Skúsený riaditeľ závodu s preukázanou históriou práce v strojárskom alebo priemyselnom strojárstve. Má skúsenosti s riadením LEAN iniciatívy v prevádzke, riadením tímu oddelenia plánovania kvality a má zodpovednosť za výrobné a logistické procesy. Má tiež skúsenosti s DMAIC, Value Stream Mapping, 6 Sigma a ISO/TS 16949. Okrem toho má dobré organizačné a komunikačné schopnosti.

Máte akúkoľvek otázku?

Neváhajte nás kontaktovať. 

Narazili ste pri vypĺňaní formuláru na problém?

Scroll to Top

Tel. kontakt