Naši experti

Jean – François

Plant Manager - Francúzsko & Slovensko

ID: IM00000640

Typ spolupráce: interim

Miesto bydliska: Región Toulon/Francúzsko, Trenčín/Slovensko

Miesto výkonu práce: Európa

Status: dostupný ihneď

Jazyky: francúzsky, slovensky, česky, anglicky, poľsky

Plant manažér zameraný na automobilový a potravinársky priemysel. Odborník na výrobu a súvisiace služby. Bohaté skúsenosti s greenfield projektami a start-upmi, analýzou výrobných procesov, reštrukturalizáciou a reorganizáciou, zlepšovaním výkonnosti, zmenami a transformáciami, transferom výroby a technológií. Medzi jeho kompetencie patrí lean management, Six Sigma, 5S, 5W, 5M Ishikawa, PDCA, FMEA, plánovanie riadenia, JIT, Kanban, KPI, TMP, CAPM. Silné vodcovské schopnosti (vedenie tímov od 60 do 800 zamestnancov), praktický prístup a globálna vízia.

Máte akúkoľvek otázku?

Neváhajte nás kontaktovať. 

Narazili ste pri vypĺňaní formuláru na problém?

Scroll to Top

Tel. kontakt