Greenfield projekt Winkelmann v Rimavskej Sobote

Projekt nemeckého koncernu Winkelmann v priemyselnom parku Rimavská Sobota, ktorý obdržal certifikát o významnej investícii v júli minulého roka, vstupuje do expanzívnej fázy implementácie. Tento kapitálový podnik predstavuje iniciačnú fázu vybudovania výrobného komplexu pre kovové zásobníky teplej vody, určené pre tepelné čerpadlá a ohrievače značky Winkelmann Building + Industry. Projektovaná finančná injekcia do tejto infraštruktúry dosahuje sumu 110 miliónov eur, pričom sa predpokladá generovanie približne 452 nových pracovných pozícií.

Informácie o greenfield projekte

Plocha tohto závodu zahŕňa výrobnú halu o rozlohe cca 44-tisíc m², montážnu halu, a logistický sklad. Exteriér bude vybavený parkovacím areálom s kapacitou 338 miest pre osobné vozidlá a 3 státiami pre autobusy, implementovanými ako ekologické retenčné parkovacie plochy. Tento komplex bude tiež obsahovať integrovanú infraštruktúru ciest, chodníkov a zeleň.

Personálna štruktúra v novom závode bude pozostávať z približne 300 výrobných pracovníkov a 70 špecialistov v oblasti montáže a logistiky, plus 32 administratívnych pracovníkov umiestnených v administratívnej budove, a ďalších 50 pracovníkov zameraných na podporu výrobných procesov v kanceláriách.

Interim projektový manažér odpovedá

V rámci projektu zohráva dôležitú úlohu interim manažér Werner Schmitz, ktorý s jeho bohatými skúsenosťami v projektovom manažmente a strategickom riadení prináša do projektu neoceniteľný prínos. Jeho zodpovednosť sa týka nielen efektívneho riadenia všetkých etáp výstavby, od spustenia procesu v treťom štvrťroku 2023 až po plánované dokončenie v treťom kvartáli 2024, ale zahŕňa aj udržateľný rozvoj a environmentálnu súladnosť, reflektovanú v posúdení vplyvov na životné prostredie (EIA).

V rozhovore s pánom Schmitzom, interim projektovým manažérom, sa dozvedáme viac o jeho vízii a prístupe k tomuto podniku:

Aké sú hlavné výzvy a príležitosti, ktoré vidíte v tomto projekte?

„Tento projekt prináša hneď niekoľko výziev. Rozvoj greenfield lokality nie je jednoduchý a vyžaduje si dôkladnú prípravu. Winkelmann Building and Industry (WBI) ako priekopník v tomto novom priemyselnom parku vedie rozvojové práce, ktoré majú širší dosah a prispieva tak k celkovému rastu priemyselného parku. Hlavnou výzvou v tejto fáze je blízkosť podzemnej vody k povrchu a tiež rozľahlá budova umiestnená blízko hraníc areálu. Harmonogram projektu je tiež náročný z dôvodu dlhých dodacích lehôt dodávateľov strojov.“

Ako plánujete optimalizovať procesy v novom výrobnom závode, aby ste dosiahli maximálnu efektivitu a minimalizovali environmentálny dopad?

„S pomocou skúsených pracovníkov Winkelmann Group a v spolupráci so špecializovanými externými partnermi momentálne pracujeme na dôkladnom plánovaní závodu. S ohľadom na väčšie rozmery našich komponentov je kľúčové mať dobre nastavený pracovný tok a plánovanie toku hodnôt. Výroba požadovaných variantov produktov je náročná, ale vďaka našej technológii sme schopní flexibilne reagovať a dosiahnuť veľkosériovú výrobu. Vyrábané produkty budú využité pre tepelné čerpadlá, prispievajúce k pozitívnemu vplyvu na životné prostredie. Okrem toho plánujeme na strechu fabriky inštalovať solárne panely, aby sme naplnili náš záväzok k environmentálnej udržateľnosti.“

Môžete nám povedať viac o technologických inováciách, ktoré plánujete zaviesť vo výrobnej linke, a ako tieto inovácie prispievajú k dlhodobej udržateľnosti a konkurencieschopnosti závodu?

„Naša výroba je založená na moderných strojoch a technológiách, ktoré umožňujú ako automatizovanú veľkosériovú výrobu, tak flexibilnú výrobu rôznych variantov produktov. To nám umožňuje rýchlo zavádzať nové produkty na základe potrieb a špecifikácií zákazníkov. Naším cieľom je tiež vybudovať silné vzťahy s miestnymi dodávateľmi, zabezpečiť rýchle dodávky a úpravy. Vďaka tomuto úsiliu bude mať tento projekt pozitívny dopad nielen na našich dodávateľov a zamestnancov, ale aj na celý región Rimavská Sobota.

Zdroj: https://www.trend.sk/spravy/winkelmann-investuje-rimavskej-sobote-vyse-100-milionov-eur-pracu-najde-viac-ako-400-ludi

Scroll to Top

TEL. KONTAKT