Greenfield & Brownfield projekty

Riadenie závodu často začína greenfield alebo brownfield projektom. Pomôžeme vám ho úspešne zrealizovať od prvého dňa.

Plánujete postaviť nový výrobný závod, výrobnú halu, prípadne s technologickým centrom alebo administratívnou jednotkou? V tomto prípade potrebujete silného partnera, ktorý bude sprevádzať váš projekt od hľadania zamestnancov až po spustenie výroby.

Naši manažéri závodov vo sú vyberaní a nasadzovaní na základe ich špecifických znalostí  a skúseností s greenfield a brownfield projektami.

Manažment greenfield alebo brownfield projektu si vyžaduje špeciálne schopnosti ako napr.:

  • Silná startup mentalita
  • Praktický prístup s vysokou úrovňou orientácie na cieľ
  • Zmysel pre zodpovednosť za rozpočet a harmonogram
  • Skúsenosti s medzinárodnými projektami
  • Rýchle metódy riešenia problémov
  • Vysoká úroveň porozumenia procesu s ohľadom na tok hodnôt a využívanie zdrojov
  • Schopnosť vytvárať tímy a motivovať zamestnancov
  • Univerzálne skúsenosti manažéra závodu a ochota implementovať

Naše služby v oblasti Greenfield & Brownfield

Fáza 1: Príprava a plánovanie

Nová lokalita v sebe skrýva množstvo príležitostí, ale aj rizík. Medzinárodné normy sa v rôznych regiónoch interpretujú a implementujú odlišne. Súčasné tlaky na náklady majú často prednosť pred dlhodobou efektívnosťou.

Výsledná práca však musí spĺňať nielen súčasné požiadavky, ale mala by predstavovať aj základ úspechu a kvality v budúcnosti.

Preto by ste mali do strategického plánovania zapojiť našich plant manažérov. Chyby odhalené v tejto fáze pomáhajú vyhnúť sa dlhodobým nákladom a rizikám.

V prípade potreby môžete využiť aj nástroje IT, napríklad na plánovanie štruktúry závodu alebo simuláciu závodu. Naši technologickí partneri ponúkajú rôzne moderné nástroje IT.

Fáza 2: Špecifikácia a štruktúra technického vybavenia

Ako sa vaše materiály a produkty pohybujú v novom závode? Ako sú vaše systémy ovládané – manuálne alebo automaticky? Štruktúrujete svoju prácu podľa liniek, jednotiek alebo v kombinácii? Kde očakávate budúce prekážky?

Tieto a mnohé ďalšie otázky by mali byť podrobne a kvalifikovane zodpovedané pred inštaláciou systému. Využite odbornosť našich plant manažérov na vytvorenie jasného konceptu vrátane technických špecifikácií pre následnú implementáciu.

Fáza 3: Spusenie a nábeh výroby

Rozbeh výroby je často sprevádzaný problémami pri dosahovaní kvality a množstva. Stroje, systémy a procesy musia dosahovať potrebnú kapacitu na zabezpečenie robustnej výroby v dlhodobom horizonte. OEE (účinnosť systému) a časy cyklov často ešte nezodpovedajú dlhodobému plánovaniu.

Naši výrobný manažéri vám pomôžu počas počiatočnej fázy, ale aj počas následného nábehu výroby. Garantujeme ich plné nasadenie až pokým všetky výkonnostné parametre nedosiahnu požadovanú úroveň. Následne odovzdajú vedenie stálym zamestnancom spoločnosti.
Scroll to Top

TEL. KONTAKT