Náš prístup k riadeniu výrobného závodu

Moderné priemyselné spoločnosti majú veľa požiadaviek čo sa týka riadenia ich závodov. Väčšina spoločností v diskrétnom priemysle, najmä automobilové spoločnosti a ich Tier 1 a Tier 2 dodávatelia, strojárske firmy a veľkí poskytovatelia technológií a služieb chcú a potrebujú rozšíriť svoju globálnu stopu. Cieľom je silná lokálna prítomnosť s krátkym dodávateľským reťazcom a cestou na trh. Náklady na dopravu a iné logistické záležitosti nie sú pre zákazníkov pridanou hodnotou. Čiastočne je to len nákladový faktor a negatívny dopad na životné prostredie pri produkcii CO2. V časoch nedostatku komponentov, napríklad v polovodičovom priemysle a uzavretých prístavoch v dôsledku reštrikcií spojených s pandémiou alebo akéhokoľvek iného druhu narušenia globálneho hodnotového toku, sa riadenie závodov stáva skutočne náročným. S tým súvisia tiež vnútropodnikové požiadavky na zníženie nákladov, zvýšenie úrovne automatizácie alebo klasické opatrenia na zvýšenie výkonu.

Wesconi poskytuje riadenie závodov ako globálnu službu, aby odbúral stres predstavenstva firiem a ich investorov. Optimalizačné procesy vo firmách veľmi často začínajú správnym riaditeľom závodu. Ak táto pozícia nie je pokrytá z dôvodu chýbajúceho manažéra, celá organizácia začne v priebehu týždňov strácať výkonnosť a ešte horšie, stráca orientáciu na cieľ a prepojenie s organizačnou stratégiou. Preto poskytujeme našim klientom skúsených expertov pripravených zhostiť sa úlohy riadenia závodu kdekoľvek na svete. Mnohí naši experti sú tiež ochotní zastávať túto úlohu dlhodobo a hľadajú trvalé umiestnenie. Akékoľvek je v takejto situácii najlepšie riešenie, radi klientov podporíme.

Ale umiestnenie manažéra na pozíciu nestačí. Riaditelia závodov musia realizovať svoje poslanie implementáciou podnikovej stratégie a dosahovaním stanovených cieľov. K tomu potrebujú moderné nástroje na riadenie kapacít v továrni, rýchlejšie uvedenie na trh alebo zvýšenie spokojnosti zákazníkov s lepším managementom ponúk. Tieto zlepšovacie procesy podporujeme v spolupráci s našimi softvérovými partnermi – Siemens Digital Industries Software, Variantum, Asseco CEIT a Twinzo. V prípade, že je potrebné zlepšiť úroveň automatizácie alebo intralogistiky, odporúčame AGV (automaticky riadené vozidlá) od nášho partnera Asseco CEIT.

V konečnom dôsledku je klient spokojný a úspešný, pretože jeho závod je riadený štíhlo, moderne a ekologicky.

Toto je náš cieľ, pretože sme „VÁŠ PARTNER PRE RIADENIE VÝROBNÉHO ZÁVODU“.

Scroll to Top

TEL. KONTAKT