Váš biznis partner v strednej a východnej Európe​

O nás

Naše míľniky a ciele

Cieľom celého tímu Wesconi a našich expertov, je operatívna realizácia projektu od jeho prvých fáz až po úspešnú implementáciu a plne fungujúci podnik, teda v zmysle nášho hesla: 

From Greenfield to Business Excellence

Zároveň sa snažíme o vybudovanie pozitívnych a produktívnych vzťahov medzi špecialistami a medzinárodnými spoločnosťami. Vďaka otvorenosti, poctivosti a pracovitosti chceme vybudovať opakujúce sa a dlhodobé „win-win“ partnerstvá.

Wesconi manažment

Kvalifikovaní odborníci s dlhoročnými skúsenosťami

Slovensko kraľuje výrobe áut vo svete

Slovensko, oficiálny názov Slovenská republika, je malá krajina v strede Európy, ktorá vznikla 1. januára 1993 rozdelením Česko-Slovenska. Má rozlohu 49036 km2 s počtom obyvateľov približne 5,43 mil.

Hlavným mestom Slovenska je Bratislava, ďalšími veľkými mestami sú Košice, Prešov, Žilina, Nitra, Banská Bystrica a Trnava.

Od 1. mája 2004 je Slovensko členom Európskej Únie a od 21. decembra 2007 je členom Schengenského priestoru.

Slovensko je celosvetovo najväčší producent automobilov na obyvateľa.

V roku 2017 zišlo z liniek rekordných viac ako 1 040 000 automobilov. Týmto si krajina zachováva pozíciu automobilového majstra sveta v prepočte na počet obyvateľov.

Krajina s bohatou tradíciou strojárskej výroby a s dostatkom kvalifikovanej a motivovanej pracovnej sily.

Wesconi – Váš obchodný partner pre CEE región

Jadro regiónu strednej a východnej Európy (CEE) tvorí Česká republika, Poľsko, Slovensko, Maďarsko, Srbsko, Rumunsko a Bulharsko.

Za posledných niekoľko rokov prekonal ekonomický rast regiónu CEE celkové výsledky globálnej ekonomiky.

Región si zachováva základné podmienky pre udržanie hospodárskeho rastu. Dobré výhliadky majú predovšetkým proreformne orientované ekonomiky, ktoré kvôli vstupu do EU nastúpili cestu zlepšovania podnikateľského prostredia a daňových a sociálnych reforiem.

Každá z krajín regiónu CEE ponúka rôzne pridané hodnoty pre investorov, špecifické podnikateľské prostredie a samozrejme, vlastnú a jedinečnú kultúru.

Poľsko, Česká republika, Maďarsko a Slovensko patria už v medzinárodnom meradle k tzv. BCC krajinám (best cost countries), čo so sebou prináša ekonomicky veľmi zaujímavú kombináciu automatizácie, stability procesu, produktivity spolu s lukratívnymi mzdovými nákladmi.

Scroll to Top