Turnaround, reštrukturalizácia a krízový manažment

Pomôžeme Vám vyriešiť finančné a prevádzkové problémy a stabilizovať Vašu spoločnosť v čase radikálnych zmien alebo akútnej krízy.

Rýchly Turnaround je najlepším riešením akútnej krízy

Spoločnosti dnes čelia čoraz väčšiemu množstvu výziev – globálna ekonomická neistota, rýchle technologické zmeny, zvýšená konkurencia, rastúce náklady na energiu, chýbajúce komponenty či chýbajúca pracovná sila. Táto situácia vytvára krízové prostredie plné prevádzkových a finančných problémov.

V čase radikálnych zmien alebo počas akútnej krízy sa na nás klienti obracajú s požiadavkou na stabilizáciu situácie. Nastupujeme do firiem a riešime problémy s cieľom stabilizovať finančné a prevádzkové procesy a urýchliť implementáciu zmien. Pre našich klientov máme k dispozícii tím odborníkov, ktorí v tomto sektore pôsobia už mnoho rokov a previedli viaceré spoločnosti aj tými najnáročnejších výzvami.

Pomôžeme Vám zodpovedať na bežné otázky týkajúce sa oblasti turnaround a reštrukturalizácie ako napr.:

 • Ako môžeme rýchlo zlepšiť finančnú a prevádzkovú výkonnosť môjho podnikania?
 • Aké strategické a štrukturálne zmeny sú potrebné na obnovenie likvidity a dlhodobej životaschopnosti podnikania?
 • Aké opatrenia sú potrebné v prípade personálnej reštrukturalizácie, aby bola úspešná a hladká?
 • Kto nám vie pomôcť naplánovať kroky a možnosti turnaround, rescue, recovery alebo contingency plánu?
 • Ako môžeme robiť informovanejšie rozhodnutia o pracovnom kapitále a stratégii výkonnosti?
 • Kto nám vie pomôcť viesť reštrukturalizáciu alebo ponúknuť interim manažérov, ako je riaditeľ pre reštrukturalizáciu (CRO) alebo poradca pre reštrukturalizáciu (CRA)?

Naše služby:

 • Obsadzovanie kritických manažérskych pozícií (CEO, COO, CRO, riaditeľ závodu) – executive search, interim management
 • Riadenie stakeholderov a shareholderov
 • Komunikácia s vedením, dozornou radou, zamestnancami, odbormi, hráčmi na trhu, investormi, finančníkmi a ďalšími zainteresovanými stranami
 • Zabezpečenie cash flow a likvidity vrátane profesionálneho riadenia pracovného kapitálu
 • Formulácia a implementácia rescue plánu
 • Reštrukturalizácia organizácie a toku hodnôt
 • Reštrukturalizácia a turnaround vo výrobe
 • Doplnenie/zníženie pracovnej sily
 • Riadenie komplexnosti
 • Rýchle vytváranie hodnoty

Ciele:

 • Stabilizovať finančné a prevádzkové procesy
 • Reštrukturalizovať organizáciu
 • Znížiť riziká
 • Zabezpečiť cash flow
 • Optimalizovať pracovný kapitál
 • Urýchliť implementáciu potrebných zmien
 • Predchádzať budúcim krízam
Scroll to Top

TEL. KONTAKT