Optimalizácia výroby

Zoptimalizujeme vaše výrobné procesy a znížime náklady. Ponúkame vám analýzu aktuálneho stavu vášho podniku a konkrétne návrhy zlepšovania procesov vo vašej výrobe.

Wesconi sa špecializuje na realizáciu projektov zameraných na optimalizáciu produkcie vo výrobných podnikoch, predovšetkým v oblasti automotive a strojárstva.

Naši experti sa priamo podieľajú na riešení problematiky formou Interim managementu. Externý Interim manažér vie zo svojho uhla pohľadu priniesť do danej problematiky nové návrhy a riešenia.

Výsledky spolupráce

 • Vyššia kvalita a zníženie nákladov
 • Zefektívnenie plánovania a zlepšenie vývoja produktov
 • Väčšia podpora a hodnota od dodávateľov

Výsledky spolupráce

Vyššia kvalita a zníženie nákladov

 • Spoločne zvýšime mieru využívania Vašich zariadení a strojov
 • Docielime maximálne výrobné množstvo pri vopred vypočítaných nákladoch
 • Zoptimalizujeme ceny vybraného vstupného materiálu
 • Znížime zdroje plytvania v procesoch a chybovosť výdaju materiálu na zákazku

Zefektívnenie plánovania a zlepšenie vývoja produktov

 • Zrýchlime tok produktu a zefektívnime využitie skladových priestorov
 • Zabezpečíme, aby zamestnanci mali vždy potrebný materiál v správnych kvantitách
 • Zvýšime spokojnosť zákazníka

Väčšia podpora a hodnota od dodávateľov

 • Zabezpečíme prístup k najlepším lokálnym dodávateľom
 • Podporíme vás pri budovaní nových obchodných vzťahov, ako aj ich rozvíjaní
 • Rozšírime vašu konkurencieschopnosť o schopných a kvalitných partnerov

Súvisiace služby

Scroll to Top

TEL. KONTAKT