Automatizácia & Digitalizácia

Naši manažéri výroby a podporujú vo výrobných závodoch využívanie moderných automatizačných a digitalizačných technológií.

Naši manažéri výroby používajú moderné technológie a softvéry na vytvorenie vysoko efektívneho usporiadania výroby v súlade so zodpovedajúcimi prevádzkovými procesmi.

Na základe strategického plánovania nasleduje technická koncepcia, v prípade potreby vrátane plánu štruktúry závodu.

Naše služby v automatizácii a digitalizácii:

  • Plánovanie štruktúry závodov a fabrík zohľadňujúce produkty a procesy zákazníka
  • Koncepcia výrobných liniek a / alebo súvisiacej automatizačnej technológie
  • Technický návrh usporiadania závodu, výrobných buniek alebo samostatných robotov
  • Simulácia funkcií automatizácie počas výroby, ako aj simulácia závodu ako „digitálneho dvojčaťa“ skutočného závodu
  • Technická dokumentácia k procesom a technológiám

Ciele:

  • Strategické plánovanie rozloženia na dosiahnutie optimálnej organizácie práce a lepšieho využitia priestoru
  • Získanie podkladov pre rozhodnutia typu „manuálne verzus automatizované“ pracovné miesta, s prihliadnutím na kvalitu, náklady a výkon
  • Optimalizované inštalácie pre lepší štart a spúšťaciu fázu nových technológií
  • Inštalácia „Digitálneho dvojčaťa“, ktoré je ideálnym nástrojom pre riadenie závodu na porovnanie plán vs. skutočnosť
  • Prehľadná dokumentácia nielen o zakúpených strojoch ale aj inštalovaných doplnkových technológiách ako napríklad automatizácia, obsluha a pod.
Scroll to Top

TEL. KONTAKT