Manažment zmien & transformácií

Realizujeme projekty v oblasti inovácií, zmien či pozitívneho rastu spoločnosti, ako napr. transformácia, reštrukturalizácia, digitalizácia, priemysel 4.0 alebo e-mobilita.

Odborne a ochotne vás podporíme pri úspešnej realizácii vášho projektu, ktorá býva spravidla časovo obmedzená, vyžaduje si rýchlu a zodpovednú osobu, ako aj potrebné know-how.

Tu vzniká ideálny priestor pre externých špecialistov, ktorí zabezpečia okamžitú realizáciu a tým aj úspech celého projektu. Experti pracujú v rámci interdisciplinárnych tímov, ako aj mimo interných podnikových štruktúr.

Riadime sa zásadne politikou PMI (Project Management Institute – jeden z popredných združení projektového manažmentu) prispôsobenou v zmysle požiadaviek zákazníka.

Súvisiace služby

  • Location & Plant Management
  • Restructuring / Reorganization
  • Engineering
  • Turnaround Management
  • M & A Support
  • Coaching
  • Innovation Management
  • Industry 4.0 / Smart factory
  • E-mobility /CO2 reduction
  • Automation & robotics
Scroll to Top

TEL. KONTAKT